OUR STUDENTS

Our Students

 

DNB

Dr. Nikhil Vasantrao Govindwar

Dr. Jhansirani Cherukuri

Dr. Abhishek Shahdeo

Dr. Manoj Kumar Singh

Dr. Battula Mayuri

Dr. Rohit Mandke

Dr. Mayank Rai

Dr. Neha Gupta

Dr. Swati Kumari

Dr. Jaydeep Majumder

Dr. Mannem Navya

 

Dr. Smruti Santholia

 

Dr. Madhu Bhut

 

Dr. Asutosh Rastogi

 

Dr. Jasmita Satapathy

 

Dr. Alka Gupta

 

Dr. Gayatree Mohanty

 

Dr. Snehalata Dash

 

Dr. Ajit Agarwal

 

Dr. Manas Nayak

 

Dr. Uttam Prakash

 

Dr. Vivek Arvind

 

Dr. Pallavi Shree

 

Dr. Meenakshyee Chihnara

 

Dr. Anjalika Parhi

 

Dr. Ayantika Das

 

Dr. Sushree Smruteelekha Sahoo

Dr. Monalisa Pati

Dr. Amit Bidasaria

Dr. Rohit Amol Chavan

Dr. Sonali Pradhan